دریافت جزییات سود مشارکت در منافع

شرایط و مزایا :

مبالغی را که برای آن برنامه ریزی ندارید می توانید آن را به عنوان سپرده در بیمه نامه خود قرار دهید و از سود تضمینی این بیمه نامه که در حال حاضر ۱۸% می باشد بهره مند شوید.

این طرح مناسب کسانی است که می خواهند علاوه بر پرداخت حق بیمه مبلغ قابل توجهی را در صندوق خود قرار دهند.

بیمه پاسارگاد سود سپرده را به صندوق بیمه نامه عمر و تامین آتیه واریز می کند.

-

جدول اندوخته بدون سپرده

 

بیمه پرداختی
ماهیانه
(تومان)
                        سرمایه دریافتی در سالهای مختلف (تومان)
بعد از ۱۰ سال بعد از ۲۰ سالحق  بعد از ۳۰ سال
۲۰٫۰۰۰ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول بالا فردی قرارداد خود را  بدون سپرده و فقط با پرداخت حق بیمه ماهیانه شروع می کند.

 

جدول اندوخته همراه با سپرده

 

حق بیمه پرداختی
ماهیانه
(تومان)
سرمایه دریافتی در سالهای مختلف (تومان)
بعد از ۱۰ سال بعد از ۲۰ سال بعد از ۳۰ سال
۲۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جدول بالا فردی قرارداد خود را با سپرده ۵ میلیون تومان شروع می کندهمان طور که ملاحظه می کنید این سپرده  افزایش قابل توجهی روی صندوق وی در انتهای قرارداد به وجود می آورد.

 

 

 

JoomShaper