در بیمه پاسارگاد یک گام جلوتر باشید …

 • دریافت وام
  امکان دریافت وام بدون ضامن و بدون وثیقه :
  اندوخته و پس‌انداز شما در بیمه عمر و تامین آتیه با پرداخت حق‌ بیمه شکل گرفته و دارائی بیمه ‌نامه شما محسوب می‌شود.
  شما می توانید در مواقع ضروری تا ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته بیمه نامه خود وام دریافت کنید.
  این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری به صندوق پس انداز خود دارید به شما کمک کند تا بتوانید وام بیمه عمراز سرمایه خود برداشت داشته باشید.
  نکته مثبت این وام این است که هنگامی که شما وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه شده وجود خواهد داشت.شرایط و میزان وام:
  پرداخت وام در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات تا میزان ۹۰% ارزش بازخریدی بیمه نامه می باشد.
  نرخ تسهیلات وام ۴% بیش از نرخ سود محاسباتی برای تشکیل سرمایه خواهد بود.
JoomShaper